Author: Erin Day

Author: Erin Day

ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลกภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

          ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น  บทความนี้จะพามาศึกษาและเรียนรู้ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก 5 อันดับ           อันดับที่ 1 แผ่นดินไหว[...]

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ

          ภัยธรรมชาติ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายจากธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งตัว แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 1. วาตภัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด วาตภัยจากพายุฤดูร้อน จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน[...]

Tsunami

คลื่นยักษ์สึนามิคลื่นยักษ์สึนามิ

          คลื่นสึนามิ (Tsunami) เป็นกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจากการย้ายที่ของปริมาตรน้ำก้อนใหญ่ คือ มหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ่ แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ำอื่น ๆ (รวมทั้งการจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำ) ดินถล่ม ธารน้ำแข็งไถล อุกกาบาตตกและการรบกวนอื่น ไม่ว่าเหนือหรือใต้น้ำ ล้วนอาจก่อให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิได้ทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่มีความยาวคลื่นค่อนข้างมาก และช่วงห่างระยะเวลาของแต่ละลูกคลื่นยาวนาน เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลในแนวดิ่ง จมตัวลงในแนวรอยเลื่อน หรือการที่มวลของน้ำ[...]