Day: October 11, 2020

Day: October 11, 2020

กาวตะปู

กาวตะปู คืออะไรกาวตะปู คืออะไร

การตกแต่งบ้านในภายหลัง บางบ้านก็ไม่อยากจะให้บ้านมีรอยเจาะ ที่อาจจะทำให้บ้านไม่สวยหรือว่าเกิดความเสียหายอย่างอื่นในภายหลัง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในคอนโดหรือว่าบ้านเช่า หากเกิดไปเจาะผนังของที่พักเข้าเมื่อไหร่ เวลาออกก็มีสิทธิ์ที่จะโดนปรับได้ ดังนั้นจึงต้องมีกาวตะปูเข้ามาช่วยตอบโจทย์การใช้งานประเภทนี้ขึ้น  กาวตะปู ใช้กับงานอะไรได้บ้าง  ก่อนอื่นอยากจะให้รู้จักเกี่ยวกับลักษณะของกาวตะปูก่อน ลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับกาวทั่วไปที่เรารู้จักนั่นเอง แต่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่แน่นกว่า เป็นอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งบ้านโดยตรง โยยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำการเจาะให้เสียเวลาเลย แค่บีบกาวลงบนวัสดุที่ต้องการอยากติดลงบนพื้นผิว ก็เอาไปติดยังส่วนที่ต้องการได้ทันที สำหรับการใช้งานก็จะใช้ได้หลากหลาย เช่น  ใช้สำหรับติดตั้งชั้นวางของขนาดเล็ก   ใช้สำหรับการทำราวเหล็กให้ห้อง[...]