โคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้


โคมไฟโซล่าเซลล์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจะไม่ได้มีใช้เหมือนอย่างต่างประเทศมากนัก แต่ก็นับว่ากระแสของการใช้ไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์อย่าง “โคมไฟโซล่าเซลล์” ก็กำลังมาแรงอยู่ไม่น้อย และยังส่งผลดีในเรื่องของการประหยัดพลังงาน อีกทั้งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยพร้อมทั้งประหยัดไฟไปในตัว

โคมไฟโซล่าเซลล์ คืออะไร

โคมไฟโซล่าเซลล์ มีลักษณะที่คล้ายกับโคมไฟทั่วไป เพียงแต่มีแหล่งพลังงานที่ต่างกัน โดยโคมไฟโซล่าเซลล์จะใช้ไฟจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้จะสามารถเก็บสะสมอยู่ในแบตเตอรี่ และสามารถนำไปใช้ในเวลากลางคืนได้ โดยแผงโซล่าเซลล์ที่มีวัตต์สูงจะสามารถทำการชาร์จได้เร็ว ส่วนวัตต์ต่ำจะทำการชาร์จได้ช้า แผงโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่กับตัวโคมไฟจะเป็นตัวรับความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ทำให้โคมไฟตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากการไฟฟ้า 

ประเภทของแผงโคมไฟโซล่าเซลล์

การทำโซล่าเซลล์ด้วยผลึกซิลิกอน คือ แผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากซิลิกอน ด้วยรูปแบบของซิลิกอนที่นำมาทำโคมไฟโซล่าเซลล์จะแตกต่างกัน ตรงที่ความบริสุทธิ์ของเนื้อซิลิกอน ถ้าเนื้อซิลิกอนมีความบริสุทธิ์มากก็จะทำให้คุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โคมไฟโซล่าเซลล์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนมีอยู่ 3 ชนิด คือ

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

คือ แผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากผลึกซิลิกอนเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือที่เรียกว่า single Crystalline (Single-Si) เป็นชนิดที่ซิลิกอนมีความบริสุทธิสูง โดยมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม มีสีน้ำเงินเข้ม โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก จากนั้นนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที 

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ 

เป็นแผงโซล่าเซลล์์ชนิดแรก ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline,p-Si) หรือเรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (Multi-Crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ เกิดจากการหลอมซิลิคอนหรือแก้วให้เหลว แล้วมาเทใส่โมลด์หรือแม่แบบที่เป็นสี่หลี่ยม พอเย็นตัวแล้วนำแท่งแก้วสี่เหลี่ยมนั้นมาตัดเป็นแผ่นบางๆ จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีของแผงจะออกสีน้ำเงินฟ้าไม่เข้มมาก

แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

ทำจากซิลิกอนที่มีลักษณะแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก หลักการโดยทั่วไปของการผลิต จะเป็นชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ จากนั้นนำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น