ประเภทของเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5


เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

สภาพอากาศในสังคมปัจจุบันนี้คงหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นควันไม่ได้เลยเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันนี้การจราจรในประเทศโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนั้นมีการจราจรที่คับคั่ง ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นส่งผลให้รถติดและมีการปล่อยควันไอเสียจากการเผาไหม้รถยนต์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันในที่สุด ซึ่งปัญหาฝุ่นควันที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเราอาจรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นคือฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากเพียงแค่ 2.5 ไมโครตรอนเท่านั้น เป็นฝุ่นที่ขนจมูกของเราเองไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้ทำให้เราต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นตลอดเวลาหากต้องออกไปนอกบ้าน โดยหน้ากากกันฝุ่นที่ว่านี้ก็ต้องเป็นหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อกันฝุ่น PM 2.5 1เท่านั้นถึงจะป้องกันได้ และด้วยสภาพของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีมากมายและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมมลพิษได้มีการจัดการสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งตั้งตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ โดยค่าที่ได้จะส่งผลไปยังเครื่องตรวจวัดฝุ่นซึ่งมีตามสถานที่และใน Website หรือ Application ต่าง ๆ ซึ่งจะคอยรายงานค่าฝุ่น ณ ปัจจุบันของแต่ละสถานที่ที่เราอยากรู้ 

ประเภทของเครื่องวัดฝุ่น

เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่งเครื่องวัดฝุ่นทั่ว ๆ ไป ก็จะมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ โดยจะขอยกตัวอย่างประเภทของเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ดังต่อไปนี้

  • เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 แบบพกพา โดยเครื่องวัดฝุ่นประเภทนี้จะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ผู้ใช้สามารถพกพาเพื่อนำไปวัดค่าฝุ่นตามสถานที่ต่าง ๆ ได้
  • เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 แบบติดตั้ง เครื่องวัดฝุ่นประเภทนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแบบแรกและไม่สามารถพกพาไปข้างนอกสถานที่ได้ โดยจะเป็นการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นแบบ Fixed สถานที่ไว้เลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งการทำงานก็คล้ายกับแบบเรกที่จะคอยรายงานค่าของฝุ่นของสถานที่ติดตั้ง ณ ขณะนั้น
  • เครื่องวัดฝุ่นประเภทสุดท้ายจะไม่เหมือนกับสองแบบแรกแต่จะเป็นการใช้แบบออนไลน์ ซึ่งก็คือเป็นเครื่องวัดฝุ่นในรูปของ Application และแบบ Website ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการพกเครื่องวัดฝุ่นแต่สามารถตรวจเช็คออนไลน์ได้

เครื่องวัดฝุ่นทั้ง 3 ประเภทก็จะมีรูปแบบและการใช้งานที่แตกต่างกันหากต้องการความแม่นยำควรเลือกใช้แบบที่เป็นตัวเครื่องวัดฝุ่นเลยซึ่งสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ อย่างเช่น PICO ซึ่ง PICO เป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายเครื่องวัดฝุ่น และ PICO เองก็มีมาตรฐานของสินค้าที่ดีด้วย